Image

Liberalistene Bergen

Kjære velger
Det er mye som er fantastisk med byen mellom de syv fjell.
Vi har egenart og tradisjoner, humor, festglede, flott natur, og mye mer.
Bergensere er engasjerte og har sterke meninger om hvordan byen skal driftes og ivaretas.
Derfor blir det desto viktigere med politikere som tar samlende og riktige avgjørelser på vegne av befolkningen.

Innbyggerne og næringslivet er samlet drivkraften bak vår kultur, velferd, finansiering av politikeres lønn, og byens inntekter .
Det er viktig at politikerne tør å styre når det trengs, men det er enda viktigere at de ikke overstyrer og legger hindre i veien for drivkraften.

Dette gjør de dessverre nå.
Alle partiene fra Rødt til FrP har vært med på å øke kommunens gjeld til over 20 milliarder, innføre nye bompenger som ikke går til vei, forringe velferdstjenester, Innføre eiendomsskatt, la skolene forfalle, og opprettholde unødvendig byråkrati og sløseri.

Vi trenger mennesker i Bergen bystyre som kan lytte til befolkningens behov og som kan stå opp mot både lokale politikerne når de detaljstyrer og sløser, og mot de på stortinget når penger skjevfordeles fra Oslo.

Liberalistene trenger din stemme

Får vi tilliten skal vi vokte din lommebok og frihet.

Takk for interessen i vårt program!

Hjertelig hilsen,
Liberalistene Bergen
v/ 1. kandidat Fredrik Jomark

VÅRE HJERTESAKER

Image

Fjerne bompenger

Liberalistene skal fjerne alle bomstasjonene i Bergen og har som eneste parti finansieringsplanen klar for å få det til.
Dette har vi klart uten å kutte i noen av velferdstjenestene i kommunen.

Folkeaksjonen mot bompenger er det tydeligste alternativet mot bompenger i dag, men de har ingen finansieringsplan og man vet ikke hvilken politikk man får på kjøpet.

Liberalistene er tydelige på hvordan vi prioriterer, og har en tydelig og helhetlig politikk for å å begrense offentlig inngripen, og fordele offentlige midler tilbake til befolkningen via reduksjon i skatter og avgifter.


Redusere gjeld og sløseri

Samtlige partier i Bergen har vært med på å innføre eiendomsskatt, la veier forfalle og å øke kommunens gjeld til over 20 milliarder kroner. Dette gjelder også de “blå" partiene Høyre og FrP.

Bergens befolkning betaler nå 400 millioner (!) skattekroner i året på renteutgifter, og gjelden er planlagt å øke med enda 6 milliarder i neste periode.

Liberalistene er sterk motstander av overforbruk som blir lagt på kommende generasjoner og vil kreve redusering av kommunens gjeld og renteutgifter. I første omgang vil vi skrote planene om bybanen til Åsane og heller la buss frakte folk på disse linjene, Samt spare 1.6 milliarder i innkrevingskostnader for bompenger.

Image

Image

Fjerne eiendomsskatten

Når man har kjøpt en eiendom er det du som eier den, ikke myndighetene.
Liberalistene er imot beskatning av eiendom og vil avvikle eiendomsskatten i Bergen.

I kommende periode fjerner vi all eiendomsskatt på hjem og fritidsboliger.


Ekte kultur

Liberalistene har en fremtidsrettet og nyskapende politikk som fremmer ekte bergensk kultur. Derfor skal alle fra 15 år og oppover selv få dele ut 500 kroner fra tilskuddsmidlene i kulturbudsjettet.

Vi mener dette skaper en mer folkenær kultur om man kan gi til sitt lokale buekorps, til Brann, til sjakk-klubben, gatekunstprosjekter, innvandrerforeninger eller andre frvillige organisasjoner man har et forhold til, i stedet for at politikere gjetter seg frem til hvem som bør ha pengene.

Fordeling av midlene organiseres etter modell fra «grasrotandelen» til Norsk tipping hvor 115 millioner kroner fra kulturbudsjettet fordeles på 230.000 Bergensere som da har 500 kr hver å gi bort.
Kulturminner som for eksempel vedlikehold av Bryggen blir dekket på samme måte som i dag og holdes utenfor ordningen.

Image

Image

Foto: Stortinget

Nei til overstyring

Nei til overstyring og forskjellsbehandling fra stortinget

Det er begrenset hva Bergen kommune selv kan bestemme, da man må forholde seg til nasjonale lover som binder oss fast fra Oslo.

Vi vil si klart ifra til nasjonale myndigheter at tvangstrøyer i loven samt forskjellsbehandling mellom Oslo og Bergen ift tilskudd ikke er akseptabelt.
Bergen kan eksempelvis ikke ha Norges farligste vei E16 mot Voss, mens de flislegger tunnelvegger i Oslo.

Hvordan vi skal drive barnehager eller sprøyterom i Bergen bør ikke styres fra Oslo, dette klarer vi helt fint selv.

VÅR FØRSTEKANDIDAT

Image

Fredrik Jomark
Førstekandidat for Liberalistene Bergen

Når man går til valg på å fjerne bompenger og kjemper for mindre inngripen fra stat og kommune i folks liv, åpner man for at sosialdemokrater og media fremstiller deg som en egoist, følelsesløs, og opptatt av å gjøre livet lettere kun for de rike. 

Å være sosialdemokrat er enklere fordi det ofte går ut på å love velgerne gratis og flotte ting. Skattebetalerne tar regningen og man kan fremstille seg selv som en Robin Hood som tar fra de rike og gir til de fattige. (Til tross for at Robin Hood egentlig tok skattepenger fra myndighetene og gav de tilbake til befolkningen.)

Så hvorfor har jeg gått inn i den vanskelige siden av politikken?

Det korte svaret er at jeg har et sterkt ønske om... Les mer

Image

HAR DU SPØRSMÅL OM POLITIKKEN VÅR?