Førstekandidaten for Liberalistene Bergen

Image

Fredrik Jomark

Førstekandidat, Liberalistene Bergen

Når man går til valg på å fjerne bompenger og kjemper for mindre inngripen fra stat og kommune i folks liv, åpner man for at sosialdemokrater og media fremstiller deg som en egoist, følelsesløs, og opptatt av å gjøre livet lettere kun for de rike.

Å være sosialdemokrat er enklere fordi det ofte går ut på å love velgerne gratis og flotte ting. Skattebetalerne tar regningen og man kan fremstille seg selv som en Robin Hood som tar fra de rike og gir til de fattige. (Til tross for at Robin Hood egentlig tok skattepenger fra myndighetene og gav de tilbake til befolkningen.)

Så hvorfor har jeg gått inn i den vanskelige siden av politikken?
Det korte svaret er at jeg har et sterkt ønske om å beskytte både meg selv, min samboer, sønn, venner og familie mot overformynderi, løgn, svindel, arbeidsløshet, monopoler og lureri. Jeg ønsker dem fremgang, velstand, komfort i hverdagen og muligheten til å leve et fritt og best mulig liv.

Frihet, brorskap og likhet for loven er Liberalismens motto og derfor innebærer ønskene for mine nærmeste også resten av befolkningen. Når jeg lager politikk for de, så lager jeg politikk for alle.

Motstykket til Liberalismen er kommunismen som hvor enn den ferdes har skapt ulikhet, fattigdom og korrupsjon, og der offentlig sektor nyter godt av befolkningens fattigdom og lidelse fordi befolkningen har blitt lurt til å gi fra seg alle sine penger og rettigheter i bytte mot «gratis goder»

Pr nå er det svært få partier i Norge som fremmer hard kommunisme, men utenom Liberalistene er det bare sosialdemokratiske partier i norsk politikk i dag, og Norge beveger seg stadig nærmere venstresiden med ny rekord i å øke offentlig sektor og forbruk hvert år, selv med FrP og Høyre i regjering.

FrP som ble stiftet for å bekjempe skatter avgifter og offentlige inngrep og som jeg selv tidligere var en del av har dessverre blitt en skygge av seg selv, og har i tillegg alt for stor fokus på innvandringspolitiske spørsmål. Liberalismen er for viktig til å ikke ha noen forsvarer i dagens politiske landskap og derfor har jeg valgt å engasjere meg politisk.
Mitt navn er Fredrik Jomark, og jeg håper å kunne representere også deg i kommunestyret i Bergen de neste fire årene.